@shfly3424: ELF!! 8.26 SJ Guangzhou!! GoGo!!http://twitpic.com/ajalit

Source:@shfly3424